Alla takläggare i Sverige

Välkommen till Tak.nu! Denna sida är dedikerad till alla takläggare i Sverige. Här sammanställer vi dels fakta om takläggning i sig och vad en takläggare arbetar med, men även hur man blir en takläggare. Vi tillhandahåller också en stor katalog och ett register över alla takläggare i Sverige.

Renovering eller byte av tak

När det börjar bli dags att byta eller renovera taket på sitt hus är det väldigt klokt att först och främst konsultera en erfaren och duktig takläggare. Detta då taket är en oerhört viktig del av ett hus, som på många sätt skall skydda både huset i sig och de som bor i huset, och som behöver klara sig under en lång tid framöver. Branschorganisationen som takläggare faller under är Tak- och tätskiktsentreprenörerna.

Olika typer av tak

En av de första saker man bestämmer sig för när man skall bygga ett hus är hur taket skall vara format. Det är ju faktiskt så att man alltid kan byta takbeläggning i ett senare skede, men takets form är väldigt svår att ändra i efterhand. Några exempel på olika takformer eller typer av tak är; bjälklagstak som är ett platt eller något lutande tak byggt i ett plan, valmat tak där taket lutar i samma vinkel mot husets alla sidor, tälttak som ser ut som ett valmtak men där de fyra triangulära taksegmenten inte har någon nock utan möts till en spets, säteritak som liknar ett galmat tak på det sätt att det lutar mot alla sidor, men som inte lutar hela vägen upp till nocken. Andra taktyper är t.ex. mansardtak, valvtak, sadeltak, korstak, hjälmtak, kupoltak, kägeltak, motfallstak, plantak, terrasstak, pulpettak, skärmtak, sågtak och torntak.

Olika slags takbeläggningar

När det kommer till takbeläggningen för yttertak så är detta någonting som har skiftat, dels med vad som är modernt för stunden men även allt eftersom nya material har tillkommit. Tidigare var det vasstak eller spåntak som gällde i hela Sverige, men under senare år har plåttak och betongpannor blivit mycket vanliga. Andra exempel på takbeläggningar är; skiffertak som består av ler- eller glimmerskiffer som är segt och rent, stentak som är mycket vackra men som kräver väldigt starka och stabila takstommar och grönt tak som består av levande växtlighet genom att man har ett tunnt jordliknande lager uppepå där gräs kan växa. Andra takbeläggningstyper som förekommer är koppartak, spåntak, glastak, korrugerad plåttak, aluminiumtak, platstak och eternit.

Olika typer av taktegel

En av de vanligaste takbeläggningarna i Sverige är takteglet, vilket det så klart finns många olika varianter av. Exempelvis finns munk- och nunnetegel som består av halvcylindriska rundade tegelpannor, enkupigt taktegel som man konstruerade genom att kombinera två tegelpannor från munk- och nunnateglet, fjälltegel som liknar fiskfjäll och är platta tegelpannor som placeras direkt på takläkten. Andra typer är tvåtypigt taktegel, trekupigt taktegel, hjärttegel, betongtegel och nockpannor.

Takläggare som arbetar säkert på ett hustak

Takläggare som arbetar på ett säkert sätt på ett hustak

Bra att känna till-detaljer på ett tak

Det finns så klart även många andra begrepp och detaljer som kan vara bra att kännna till när det kommer till tak. Exempelvis takbrunnen, som är ett avlopp som sitter på större plana tak och som har som uppgift att leda bort vatten från taket. Likaså kan tak han fönster, så kallade takfönster, som är integrerade i taket och ofta har samma lutning som taket. Eller taknocken, vilket är den högsta delen av ett tak där takfallen möts, takfall kallas den del av ett tak som lutar.

Lediga jobb som takläggare

Under våra sidor om lediga jobb som takläggare kan du hitta lediga jobb där man får möjlighet att använda sina färdigheter och erfarenheter inom takläggning, du hittar dessa sidor här: lediga jobb som takläggare.

Felaktig/saknad info?

Om någon information på denna sida är felaktig eller om det saknas en takläggare i vårt register, kan ni enkelt kontakta oss genom att klicka på knappen här intill så fixar vi det felaktiga eller lägger till det företag som saknas på en gång!